Om företaget

Kompetensområden

Utveckling och konstruktion av maskiner för byggnation och underhåll av Järnväg, Spårväg, Tunnelbanor sam Personlyft. 40 års erfarenhet.

Standardiseringsarbete, både Europastandarder, CEN och Internationella standarder, ISO. Arbetat med detta, som del av ovannämnda konstruktionsarbete, sedan 1970.
Projektledning.
Utredningar.
Utbildningar
mm.

Jan Åström är assessor utsedd av Transportstyrelsen för godkännandeprocess av tvåvägsfordon och mindre arbetsfordon/trallor.

Exempel på kunder är SRS Sjölanders AB och Trafikverket. Exempel på fler referenser hittar du här . Klicka även gärna in på www.srsroadrail.se
Merparten av vad Du finner där har jag varit med om att utveckla-konstruera.
Läs gärna mer om Jarres samarbetspartners.

 

Företagets verksamhet inskränker sig till uthyrning av min kompetens som är baserad på följande ”CV”:

1959              Praktisk realexamen
1962              Maskiningenjörsexamen
1963/-64      Värnplikt P6 och I1, 15 månader, motorbef.
1964/-65      VVS-arbete i familjeföretaget
1965/-67      Maskinkonstruktör, konsult, Ing.f:a CHAR, Tormestorp o. Killeberg
1967/-87      Maskinkonstruktör, AB Sjölanders Smides- & Mekaniska verkstad, Konstruktions- och produktionsansvarig, Teknisk direktör
1987/-90      Fabrikschef ABETONG i Vislanda
1990/2005  VD AB Sjölanders Smides- & Mekaniska verkstad
2006/–           Konsult, JA rre Consulting AB

Sedan början av 70-talet engagerad i olika näringslivsorganisationer, SAF, Sv. Näringsliv, Företagsgruppen, mm.

Praktiska uppgifter

JA rre Consulting AB
Tåstrupsgatan 6, 262 32 ÄNGELHOLM
Mob.tfn 0705-71 75 55
Telefon bostad 042-944 10
Org.nr 556687-6735 F-skatt Momsreg.nr/ VAT-nr. SE556687673501
Bank: Handelsbanken Bankgiro 5654-9116