Referenser

Jan Åström har sedan flera år tillbaka utvecklat och konstruerat maskiner för byggnation och underhåll av Järnväg, Spårväg, Tunnelbanor samt Personlyft.

Exempel på kunder:

SRS Sjölanders AB
Trafikverket
Infranord AB
BB Rail AB
Strukton AB
HUDDIG AB
NetRail AB
Liftubildningsrådet