Samarbete

SRS

SRS Sjölanders AB is a leading company within the road-rail technology, with almost 30 years of experience of development, design and manufacturing of various kinds of hydrostatically driven road-rail vehicles, including special equipment for maintenance and construction of tracks, track superstructure and overhead contact wire systems.

Länk till hemsida

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen verkar för en säker spårtrafik samt hur vi får en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor.

Länk till hemsida

Trafikverket

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige Det innebär att de följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Länk till hemsida

Liftutbildningsrådet

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP.

Länk till hemsida

Infranord

Infranord levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Sverige som bas. Genom utveckling och samverkan med kunder och andra aktörer bidrar vi till en säker, punktlig och miljöanpassad trafik.

Länk till hemsida

Strukton Rail

Strukton Rail är ett järnvägstekniskt företag som klarar alla typer av underhåll inom järnväg – på spår för fjärrtrafik, pendeltrafik, spårtrafik i stadsmiljö och tunnelbana.

Länk till hemsida

Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail är ett internationellt företag som har 6 000 medarbetare och ingår i koncernen Balfour Beatty med totalt 53 000 medarbetare. Verksamheten är inriktad på infrastruktur för järnväg och har anor sedan i början av förra seklet.

Länk till hemsida

HUDDIG AB

HUDDIG AB i Hudiksvall utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande midjestyrda grävlastare.

Länk till hemsida

NetRail

NetRail ett av de ledande företagen i Europa när det gäller förmedling, försäljning, köp, och uthyrning av järnvägsfordon.

Länk till hemsida

Sydostlänken

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken.

Länk till hemsida

Pågatåg Nordost

Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 11 kommuner i tre regioner och näringslivet. Målet är att en förbättrad tågtrafik i befintliga stationer tillsammans med 13 nya stationer skall ge en bättre utveckling för arbets-marknaden, ökade studiemöjligheter och ett attraktivare boende.

Länk till hemsida

Vossloh Rail Services

Vossloh Rail Services provides all kinds of life-cycle servicing and maintenance work, from production and shipment of the long rails via maintenance and preventive care to the reconditioning and recycling of old rails.

Länk till hemsida

VR Track

VR Track är ett järnvägsföretag med ansvar för driftsäkerhet, teknik och underhåll av spår- och järnvägsanläggningar. Med en stark ägare och en modern maskinpark, kompetenta medarbetare med spetskompetens är VR Track Sweden AB en självklar aktör på den svenska järnvägsmarknaden, en attraktiv partner och en uppskattad arbetsplats för våra medarbetare.

Länk till hemsida

Nrsa

NRSA – Nordisk Referensgrupp för Spårburna Arbetsmaskiner.

Länk till hemsida

HARSCO

HARSCO